PREDAVANJE FLORA KOZJANSKEGA PARKA

Kozjanski park vas vabi na predavanje

Flora Kozjanskega parka NADE VREŽE,

univ.dipl.ing.agr., ki bo v četrtek, 17. novembra 2011 na upravi Kozjanskega parka ob 18.00 uri.

Predavanje na temo Flora Kozjanskega parka

v sliki in besedi predstavlja

bisere narave, ki jih skriva območje, kjer se biotska pestrost marsikje še vedno odraža v polni meri.

Zavedanje o vrednosti rastlinske

raznovrstnosti, ki nas obdaja, je prvi pogoj in korak na naši poti za njeno ohranitev.

VLJUDNO VABLJENI!

VABILO