KOZJANSKI PARK

Kozjanski park je območje, veliko 206 km², s statusom regijskega parka. Njegova površina se razprostira na 19.600 ha območja petih občin: Podčetrtek, Bistrica ob Sotli, Kozje, Brežice in Krško. Kar 89% ozemlja občine Kozje pripada Kozjanskemu parku. Kozjanski park je na severu omejeno z Rudnico, na vzhodu s Sotlo, na jugu pa preko Vetrnika in Orlice prehaja v Senovsko in Bizeljsko gričevje –  za območje je značilna prehodnost iz predalpskih hribovitih in pretežno z gozdovi poraščenih predelov v ravnino ob Sotli, med ravninskim Obsoteljem in hribi vzhodnega Posavskega hribovja pa se razprostira vinogradniško terciarno gričevje.

Večji, predvsem osrednji in vzhodni (obsotelski) del Kozjanskega je Republika Slovenija leta 1981 z zakonom razglasila za varovano območje Spominskega parka Trebče z namenom ohranjanja zgodovinskega izročila in naravnih značilnosti Kozjanskega. Ena temeljnih funkcij Spominskega parka Trebče, ohranjanje spomina na Josipa Broza Tita in varovanje z njim povezane dediščine, je z odraščanjem v Kozjanski park iz strokovnih, sistemskih in promocijskih razlogov, v devetdesetih letih prerasla v aktivno varovanje narave, naravnih vrednot in kulturne dediščine. Danes je Kozjanski park prepoznaven po edinstvenem sožitju narave in človeka, bogastvu kulturne dediščine in naravnih vrednot ter konkretnem uresničevanju trajnostnega razvoja, ki povezuje človeka z naravo ter tradicijo s sodobnostjo.

Več…

INFORMACIJE:

Kozjanski park, Podsreda 45, 3257 Podsreda,
tel.: +386/3 800-7100,
fax.: +386/3 800-7108,
e-pošta: kozjanski-park@kp.gov.si

Podsreda 45: vsak dan 8.00–16.00
Grad Podsreda: vsak dan 10.00–18.00, razen ponedeljka, pozimi zaprto.

Strokovna vodstva po predhodni najavi vsak dan.