KULTURNA DEDIŠČINA

Kulturna dediščina vključena v okolje Kozjega nam priča o kompleksnosti družbenih pojavov preteklih zgodovinskih obdobij. Najzgodnejši viri prisotnosti življenja na tem območju so združeni pod arheološko dediščino, sledi zgodovinskih obdobij od srednjega veka do današnjega časa pa so združene pod skupine umetnostne in zgodovinske dediščine ter naselbinske in etnološke dediščine.

Omenjeni spomeniki vseh skupin dediščine imajo poseben status kulturnega spomenika državnega ali lokalnega pomena, s čimer so njihovi upravitelji zavezani k njihovemu ohranjanju, njihova prostorska in večpomenska kakovost pa daje kraju posebno zgodovinsko in družbeno vrednoto.