TRADICIONALNE PRIREDITVE

PRAZNIK KOZJANSKEGA JABOLKA

Praznik kozjanskega jabolka je tradicionalna, osrednja prireditev v Kozjanskem parku, ki se odvija v mesecu oktobru. S prireditvijo želijo prikazati sodelovanje s prebivalci parka in skupna prizadevanja pri varstvu naravnih vrednot in ohranjanju kmetijske kulturne krajine na Kozjanskem, katere najbolj tipični razpoznavni krajinski element so visokodebelni travniški sadovnjaki s starimi sortami jablan.

Praznik kozjanskega jabolka je etnološka in ekološka prireditev domačinov in mojstrskih umetniško obrtniških delavnic iz drugih zavarovanih območij. Ekološke kmetije ponujajo stare sorte jabolk, zdrave kmetijske pridelke pridelane na sonaravni način in izvirno ter domiselno predelano sadje v ozimnico, obrtniške delavnice pa ponujajo vrhunske izdelke ljudske tradicionalne obrti. Na prireditvi se predstavljajo tudi društva in strokovne službe, ki upravljajo s prostorom zavarovanega območja ter množica glasbenih skupin, ki s kulturnim programom prispevajo k prijetnemu vzdušju na prireditvi.

INFORMACIJE: Kozjanski park, Podsreda 45, 3257 Podsreda, tel.: +386/3 800-7100, fax.: +386/3 800-7108, e-pošta: kozjanski-park@kp.gov.si, www.kozjanski-park.si


MEDNARODNI FOLKLORNI FESTIVAL

Umetniško društvo folklorna skupina v mesecu maju, že tradicionalno, organizira mednarodni folklorni festival Kozje. Na folklornem festivalu poleg domače folklorne skupine in otroške folklorne skupine, sodelujejo tudi folklorne skupine iz tujine. V tridnevnem druženju množica folkloristov z oblačilnim videzom in predstavitvijo plesov,  v naše kraje prinesejo delček svojega kulturnega izročila, katerega je vsekakor vredno spoznati.

INFORMACIJE: Umetniško društvo folklorna skupina Kozje, Kozje 22, 3260 Kozje, tel.: +386/041 522 459, e-pošta: fs.kozje@gmail.com


BINKOŠTOVANJE

Za vse tiste, ki jih zanima kako so se nekdaj pastirci zabavali na paša, vsako leto v maju tradicionalno člani turistično-kulturnega društva Lesično-Pilštanj, pripravijo pravi pastirski praznik na katerem obujajo nekdanje šege in navade stare sto let in več let. Vse skupaj se začne že zelo zgodaj, ko je Pilštanj zavit še v temo in pastirji priženejo svojo živino na pašo. Prvi med njimi postane binkoštni kenik – vodja pastirjev in je za svojo pridnost ovenčan s cvetjem, medtem ko si tisti  zamudnik, ki pride na pašo zadnji,  prisluži za kazen pekoč klobuk iz kopriv in naziv binkoštna luknca.

Obiskovalci, mnogi med njimi pridejo celo peš, lahko tako uživajo v pastirskih igrah, še posebej je zanimivo kečkanje, nekakšen hokej na travi. Prisluhnejo lahko trjačenju zvonov, pastirski pesmi, pokusijo lahko različne pastirske župe, ne manjka niti sladkega Drnulovca in cvrkov, domače dobrote in izdelke pa lahko s seboj domov odnesejo iz kmečke tržnice. Nikakor pa ne smete zamuditi ogleda trških znamenitosti Pilštanja.

INFORMACIJE: TD Pilštanj, Pilštanj 12, 3261 Lesično, +386/041 352 997, e-pošta: tdpilstanj@gmail.com

POD CVETOČO DRNULO

Tradicionalno srečanje ljudskih pevcev in godcev Kozjanskega z naslovom Pod cvetočo drnulo se odvija vsako leto v decembru, v Lesičnem.  Prireditev je v vseh teh letih pridobila ogromno prijateljev. Skoraj tri ure petja in glasbe mine kot bi mignil in če že v decembru ne cvete drnule, pa s prireditvijo vsekakor zacveti dobra volja.

INFORMACIJE: Kulturno društvo Lesično-Pilštanj, Pilštanj 12, 3261 Lesično, tel.: +386/3 580 51 75 ali +386/041 513 794, e-pošta: tkdpilstanj-lesicno@volja.net