TURISTIČNI PROGRAMI

POTEPANJA PO OBSOTELJU IN KOZJANSKEM

Spodaj predstavljeni enodnevni izleti, ki so sestavljeni kot zaklju­čene celote, za­jema­jo področja vina in kulinarike, izročila preteklosti, lepoto na­ra­ve, zgodovino območja Obsotelja in Kozjanskega ter posebna doživetja ob Sotli. Griči Obsotelja in Kozjanskega skrivajo veliko nepoznanega.

Veste, zakaj veljajo drnulje za pilštanjsko posebnost? Poznate zgodbe o Lemberžanih? Barok in stavbna dediščina tega konca veljata za najlepša na Slovenskem. Potem je tukaj še voda – vir zdravja in razvajanja. Mojstri tukaj še vedo, kako se streže (skoraj) že pozabljenim obrtem. Če boste spoznali, da je dan premalo, da sta kulinarika in vino tega konca najboljša, lahko pri nas tudi prespite in naslednji dan ponovno začutite skrivnostni utrip Obsotelja in Kozjanskega.


TURIZEM V SOŽITJU Z NARAVO –
katalog

TURIZEM V SOŽITJU Z NARAVO za mlade

V kolikor si želite tudi vi odkrivati skrivnosti nepoznanega in nedotaknjenega Obsotelja in Kozjanskega, kontaktirajte:

KOMPAS BON AMI, d.n.o.
Ulica XIV. divizije 28
3250 Rogaška Slatina
T:  03 819 02 21
E-MAIL:  kompas.bonami@siol.net

RAZVOJNA AGENCIJA SOTLA
Aškerčev trg 24
3240 Šmarje pri Jelšah
T:   03 817 18 60
E-MAIL: rasotla@siol.net