Predstavitev Občine

Občina Kozje leži v zahodnem delu Kozjanskega gričevja v dolini reke Bistrice in se razprostira pod skrajnimi obronki vzhodnega Posavskega hribovja na 89,5 kvadratnih kilometrih večinoma gričevnato-hribovitega območja vzhodne Slovenije. Zaradi močno razgibane pokrajine prevladujejo v občini razloženi zaselki, ki jih je 23. Okoli 3400 občanov živi v šestih krajevnih skupnostih: Buče, Kozje, Lesično, Osredek, Podsreda in Zagorje. Meji na občine Krško, Brežice, Bistrica ob Sotli, Podčetrtek in Šentjur.

V današnjam obsegu je od leta 1994. Na območju sedanje občine so pred prvo svetovno vojno obstajale številne male občine, ki so pripadale okrajnemu središču v Kozjem. V obdobju med obema vojnama so tu bile tri občine: Kozje, Pilštanj in Podsreda, ki so bile od leta 1924 združene v takrat ustanovljenem šmarskem okraju, leta 1958 pa se je z nekaterimi drugimi združila v Občino Šmarje pri Jelšah.

Dolga leta prejšnjega stoletja sta bila paradna konja gospodarstva občine tekstilna tovarna Mont Kozje in Steklarna Rogaška Slatina – Dekor Kozje. Nekatere njune blagovne znamke so še danes svetovno prepoznane in priznane. Prevladujoča gospodarska panoga danes je kmetijstvo, in sicer na čelu z živinorejo, pred poljedeljstvom, sadjarstvom in vinogradništvom.

Kmetijska dejavnost se vse bolj povezuje tudi s turizmom skozi integrirani in ekološko pridelavo in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji. Podeželjski turizem, močno povezan z naravno in kulturno dediščino, predvsem znotraj dejavnosti Kozjanskega parka in bližnjih Term Olimia, omogoča oživljanje tako kmetijskih kot obrtnih dejavnosti, ki so bile nekdaj zelo pomembne. Danes ponovno oživljajo etnološko dediščino in jo vključujejo v vsakdanje življenje. Občina Kozje je tudi edina slovenska občina, ki se lahko ponaša kar s tremi ohranjenimi srednjeveškimi trgi, in sicer Kozje, Pilštanj in Podsreda.

Kje se nahajamo?


Oddaljenost Kozjega od nekaterih večjih krajev:

Podčetrtek (Terme Olimia): 12 km
Rogaška Slatina: 30 kmCelje: 36 km
Brežice (Čateške toplice): 32 km
Maribor: 71 km
Murska Sobota: 129 km
Ljubljana: 107 km
Portorož: 235 km