Javna E-točka in CVŽU

JAVNA E-TOČKA

Javna E-točka, ki omogoča brezplačno uporabo štirih računalnikov s hitro povezavo v internet, se nahaja v Motelu Ribnik Kozje, Kozje 50a, 3260 Kozje.

CENTER VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA (CVŽU) SAVINJSKA

Razvojna agencija Sotla je na območju Obsotelja in Kozjanskega v prostorih Motela Ribnik Kozje, vzpostavila točko vseživljenjskega učenja (TVŽU).

Ta prebivalcem ponuja:

  • možnost samostojnega učenja,
  • uporabe IKT podpore (brezplačen dostop do interneta),
  • učnih gradiv, e-gradiv in
  • pomoči usposobljenega mentorja za pomoč in podporo pri samostojnem učenju.

Javna E-točka in Center vseživljenskega učenja sta na razpolago v času, ko obratuje Motel Ribnik Kozje.