Umetnostna in zgodovinska dediščina

Obe skupini dediščine sta med seboj povezani, saj nam določena stavba nosi tako zgodovinske kakor tudi umetnostne sledi posameznih zgodovinskih obdobij.

Zaradi pomembnosti območja Kozjega kakor tudi širšega območja Kozjanskega v srednjem veku in posledično pestrega zgodovinskega dogajanja, sta obe skupini dediščine na območju precej zastopani. Sestavljajo jo številne cerkve, kapele in ostala znamenja, srednjeveški grad Podsreda, ter ostalih memorialnih oziroma zgodovinskih spomenikih.